Odszkodowania komunikacyjne

Lexea - Pomoc Prawna > Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne to najczęściej obsługiwane sprawy w kancelariach Lexea

odszkodowania komunikacyjneOdszkodowania komunikacyjne to bardzo złożony temat, który zawsze wymaga indywidualnej analizy prawnej. Poszkodowani często pytają o to, jakie odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym otrzymają, jeżeli doznali szkody osobowej. Dokładniejsza odpowiedź na to pytanie jest możliwa po indywidualnej analizie sprawy przez prawnika.

Oferujemy bezpłatną analizę prawną sprawy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile pieniędzy możesz uzyskać z odszkodowania, przejdź do strony BEZPŁATNA ANALIZA PRAWNA

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie rodzaje świadczeń mogą przysługiwać poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Odszkodowania komunikacyjne to świadczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku. Najczęściej wypłacane rekompensaty to odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. W zależności od stanu faktycznego mogą przysługiwać:

Odszkodowania komunikacyjne: rodzaje wypłat


Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Jest to jednorazowa wypłata pieniężna, które ma na celu złagodzenie powstałych w wyniku wypadku cierpień różnego gatunku. Mowa tu o cierpieniach fizycznych oraz psychicznych. Wysokość tego świadczenia zależy od stopnia powstałej szkody osobowej.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

W ramach tego świadczenia osoba poszkodowana otrzymuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, ale także kosztów związanych bezpośrednio z leczeniem. W zależności od sytuacji kwalifikują się takie koszty jak:

  • Koszty dojazdów poszkodowanego oraz bliskich.
  • Koszty dostosowania diety
  • Koszty związane z opieką
  • Koszty adaptacji mieszkania do nowych warunków
  • Koszty przygotowania do nowego zawodu


Renta uzupełniająca

Renta uzupełniająca wyrównuje różnice w dochodach uzyskiwanych przez osobę poszkodowaną przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez nią po wypadku.

Kapitalizacja renty

Jest to odszkodowanie wypłacane jednorazowo. Jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w wyniku wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej.

Renta na zwiększone potrzeby

Polega na zapewnieniu osobie poszkodowanej zasobów potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia po wypadku. Są to potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką.

Zwrot utraconych zarobków

W niektórych przypadkach, w których dochodzi do krótszych okresów niesprawności po wypadku, w wyniku czego poszkodowany nie może wykonywać swojej pracy lub prowadzić działalności gospodarczej.

Dowiedz się ile pieniędzy możesz otrzymać z odszkodowania. Zgłoś sprawę w formularzu, a nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę. Skorzystaj z BEZPŁATNEJ ANALIZY PRAWNEJ.

 

Bezpłatna analiza prawna

 

 

 

Odszkodowania komunikacyjne
4.6 (92%) 5 głos[ów]