Odszkodowania

Lexea - Pomoc Prawna > Odszkodowania

oferta Lexea - prawnicy zawsze pod ręką. Uzyskujemy wysokie odszkodowania za wypadek samochodowy, wypadek przy pracy, wypadek w miejscu publicznym, odszkodowanie za błąd medyczny etc.Odszkodowania, których dochodzimy są często kilkukrotnie wyższe od propozycji ubezpieczyciela. Mówimy, że Lexea to wysokie odszkodowania ponieważ sprawami naszych Klientów zajmują się wyłącznie prawnicy co zwiększa szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania.

Lexea jest po to, aby osoby poszkodowane otrzymywały wysokie odszkodowania z tytułu doznanej szkody.

Dochodzimy odszkodowań na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Na rynku wyróżnia nas to, że sprawami naszych Klientów zajmują się tylko prawnicy wspomagani przez wyspecjalizowanych pracowników działu Opieki Klienta. Dzięki temu sprawy naszych Klientów prowadzone są skutecznie na każdym etapie.

Klienci, którzy się do nas zgłaszają to przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy czy wypadkach w rolnictwie. Są to również osoby, które doznały szkody w miejscu publicznym albo szkody w wyniku błędów medycznych.

Jeżeli nie masz pewności czy możemy Ci pomóc, skontaktuj się z naszym Opiekunem Klienta.

Lexea to wysokie odszkodowania za wypadki:

Wysokie odszkodowania za wypadki w wyniku których poszkodowany doznał: szkody osobowej (obrażenia ciała, utrata zdrowia, życia, cierpienia psychiczne), szkody rzeczowej lub majątkowej(zaniżenie wartości uszkodzonego pojazdu, zaniżenie kosztorysu naprawy pojazdu itp.)

SZKODY OSOBOWE

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Odszkodowania dla osób które doznały szkody w wypadku drogowym
dotyczy pieszych, kierowcy samochodu, motocyklisty, pasażerów, rowerzysty,
dotyczy kierowcy i pasażerów samochodu poszkodowanego oraz samochodu sprawcy wypadku (jeżeli nie jest wyłącznym sprawcą wypadku),
odszkodowanie przysługuje również w przypadku jazdy bez zapiętych pasów lub bez kasku,
dotyczy także pieszych nietrzeźwych jeżeli nie są wyłącznym sprawcą wypadku,

Zadośćuczynienie dla bliskich osoby zmarłej w wypadku drogowym
odszkodowanie przysługuje bliskim osoby zmarłej, czyli najbliższej rodzinie oraz osobom będącym w nieformalnym związku.
odszkodowanie należy się nawet jeżeli zmarły przyczynił się do wypadku,
dotyczy osoby zmarłej, która nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za wypadek oraz dzieci do lat 13.

Odszkodowania za szkody powstałe w innych wypadkach komunikacyjnych

Dowiedz się więcej o: ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE


ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Osobie, która doznała szkody w wyniku wypadku w pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS oraz od pracodawcy, jeżeli do wypadku doszło z jego winy.
Odpowiedzialność pracodawcy trzeba udowodnić (np. złe warunki pracy, niewłaściwa organizacja).
Warto mieć dowody z miejsca zdarzenia takie jak zdjęcia, wideo, podpisane oświadczenia świadków,
Ważne jest, aby osoba poszkodowana nie podpisywała niezgodnego z rzeczywistością protokołu wypadku.

Dowiedz się więcej o: ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY


ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

Odszkodowania dla osób, które doznały szkody spowodowanej błędem medycznym
Błąd medyczny występuje w sytuacjach takich jak:
lekkomyślność lub zaniedbania personelu medycznego (wina nieumyślna)
działanie niezgodnie z powszechnie przyjętymi naukami medycznymi
występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem medycznym a szkodą.

Dowiedz się więcej o: ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD LEKARSKI


ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Osobom, które doznały szkody podczas pracy rolniczej przysługuje odszkodowanie z KRUS, OC i NNW.
dotyczy wypadków na terenia gospodorstwa rolnego oraz na terenie domu związanego z gospodarstwem rolnym,
dotyczy również wypadków poza terenem gospodarstwa rolnego jeżeli do wypadku doszło podczas czynności związanych z pracą rolniczą,
dotyczy także wypadków w drodze do pracy na gospodarstwie rolnym oraz w drodze powrotnej do domu.

Zgłoś sprawę do bezpłatnej analizy prawnej


ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W MIEJSCU PUBLICZNYM I INNE

Wypadki spowodowane przez zaniedbania osób trzecich
odszkodowania za szkody doznane podczas wypadku na oblodzonym lub nierównym chodniku, parkingu itp.,
odszkodowania za szkody, do których doszło w miejscach takich jak restauracje, sklepy itp.,
odszkodowania za szkody powstałe podczas imprez masowych.

W przypadku szkód spowodowanych przez zaniedbanie osoby trzeciej należy udowodnić jej odpowiedzialność. W tym celu należy zgromadzić dowody takie jak zdjęcia, nagrania wideo, podpisane oświadczenia świadków, właściciela terenu, dokumenty od Policji, służb medycznych.
Zadośćuczynienia dla posiadaczy ubezpieczenia kredytu lub polisy NNW
Odszkodowanie za skutki nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby.

Zgłoś sprawę do bezpłatnej analizy prawnej


Lexea uzyskuje również wysokie odszkodowania za wypadki, w wyniku których powstały:

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

W większości przypadków ubezpieczyciele i rzeczoznawcy znacznie zaniżają wartość szkody. Dla Poszkodowanego oznacza to niską kwotę odszkodowania.

Lexea uzyskuje dla swoich Klientów odszkodowania nawet kilkukrotnie wyższe od tych, które proponuje ubezpieczyciel lub rzeczoznawca. W firmie Lexea doświadczeni prawnicy pomagają Klientom w następujących sytuacjach:

zaniżenie wartości uszkodzonego pojazdu
zaniżenie kosztorysu naprawy pojazdu
ustalenie odpowiedzialności za szkodę (w przypadku złego stanu jezdni oraz jej otoczenia, błędnych oznaczeń drogowych)
całościowe rozliczanie szkody rzeczowej/majątkowej

Podstawowe informacje o odszkodowaniach znajdziesz na wikipedii

Możesz nam zaufać. Z nami Klienci uzyskują wysokie odszkodowania.
Bezpłatna analiza prawna

 

 

 

Odszkodowania
Oceń ten artykuł